RU\LV

RU: На снимке (см. далее) Студенческое удостоверение

Учебное заведение: Рижский Авиационный Университет (РАУ)

Студент: Александра Яковлева

Число, месяц, год: 1 сентября 1996 год

Факультет: Информационно-космические технологии прогнозирования

Запись на печати: Rīgas Aviācijas Universitāte, Astroloģijas nodaļa (Рижский Авиационный Университет, отделение астрологии)

На этом факультете в 1996 ещё под крылом РАУ изучали астрологию, в том числе и методы Гамбургской Школы.

Интересный факт: Следует указать, что в 1995 году уже была проведена реорганизация отделения астрологии, которое открылось в РАУ осенью 1994 года, и на его месте появились  «Информационно-космические технологии прогнозирования», хотя на печати (1996) всё ещё значится «Отделение астрологии РАУ».

Спустя некоторое время был ликвидирован и факультет «Информационно-космических технологий прогнозирования» и изучение методики ГША вышло в русло предпринимательской деятельности многих частных лиц и организаций (см. также Фото-материалы 2000 - 2008 годы).

Эти факты обычно не упоминают, однако они очень интересны в связи с исследованием истории Астрологии, в том числе истории Гамбургской Школы, например, в Латвии. 

***

LV: Uz foto (sk.tālāk) var redzēt Studenta apliecību

Mācību iestāde: Rīgas Aviācijas Universitāte (RAU)

Studente: Aleksandra Jakovļeva

Datums: 1996. gada 1.septembris

Fakultāte: Informatīvi-kosmisko prognozēšanas tehnoloģijas

Ieraksts uz zīmoga: Rīgas Aviācijas Universitāte, Astroloģijas nodaļa

Šī fakultātē vēl zem RAU spārna 1996.gadā studēja astroloģiju, tajā skaitā arī Hamburgas Skolas metodes.

Interesants fakts: Jāatzīmē, ka jau 1995. gadā tika iztaisīta Astroloģijas nodaļas (kura tika izveidota 1994.g.) reorganizācija un tās vietā parādījās „Informatīvi-kosmisko prognozēšanas tehnoloģijas” fakultāte, kaut uz zīmoga (1996) var redzēt vēl vecās nodaļas nosaukumu „RAU Astroloģijas nodaļa”.

Kādu laiku vēlāk arī „Informatīvi-kosmisko prognozēšanas tehnoloģijas” fakultāte tika likvidēta un Hamburgas Skolas metodikas u.c. pētniecība un studēšana izgāja vairāku privātu personu un organizāciju uzņēmējdarbības gultnē (sk. arī Foto-materiāli 2000. - 2008. gadi).  

Šos faktus parasti nepiemin, bet tie ir ļoti interesanti sakarā ar Astroloģijas vēstures pētīšanu, tajā skaitā Hamburgas Skolas vēsturi, piemēram Latvijā. 

_____

Citējot, jānorāda links uz www.hsa.lv mājas lapu. Sk. arī saita noteikumus  

При цитировании, ссылка на  сайт: www.hsa.lv обязательна. См. также правила сайта.

 

Go to top