RU \ LV

RU: Устав Астрологического Научно Исследовательского Общества Гамбургской Школы (нем. Astrologische Studiengesellschaft (Hamburger Schule) E.v.), сокращённо ASHS, также «Гамбургская Школа».

В уставе обозначены основные положения Общества, направление деятельности, а также права и обязанности членов Общества.

Символом Общества ASHS по инициативе Людвига Рудольфа стала «Звезда Витте и Волны Водолея». Тогда как «Звезда Витте» как таковая является официальным зарегистрированным знаком издательства Witte-Verlag, которое основал и которым владел Людвиг Рудольф. 

Для информации:

 ***

LV:  Hamburgas Skolas Astroloģiskās Zinātniski Pētnieciskās Biedrības (vāc. Astrologische Studiengesellschaft (Hamburger Schule) E.v.) statūts. „Astrologische Studiengesellschaft Hamburger Schule E.v.”, vai saīsināti - ASHS, kā arī «Hamburgas Skola».

Statūtos ir norādīti Biedrības pamata nolikumi, darbības virzieni, kā arī Biedrības biedru tiesības un pienākumi.

Pēc Ludviga Rūdolfa iniciatīvas Biedrības ASHS zīmols ir «Vittes Zvaigzne un Ūdensvīra Viļņi». Bet «Vittes Zvaigzne» kā tāda ir Witte-Verlag, kuru dibināja Ludvigs Rūdolfs, oficiālais iereģistrētais zīmols.

Informācijai:

 

 

__________

Устав ASHS: архив Witte-Verlag.  Устав ASHS имеется также в библиотеке А.Яковлевой (Латвия). 

ASHS Statūts: Witte-Verlag arhīvs. ASHS Statūts ir arī A.Jakovļevas privātā bibliotēkā (Latvija). 

***

Citējot, jānorāda links uz www.hsa.lv mājas lapu. Sk. arī saita noteikumus 

При цитировании, ссылка на  сайт: www.hsa.lv обязательна. См. также правила сайта.