RU \ LV

RU: Репринтное издание первой брошюры I/1961 из серии «Гамбургские тетради» („Hamburger Hefte“). Работа над изданием Гамбургских тетрадей началась в декабре 1960 года. Первый номер журнала вышел в 1961 году. Первый издатель  – Людвиг Рудольф (Ludwig Rudolph, Witte-Verlag).

В распоряжении нашего музея есть и другие журналы этой серии, начиная с 1961 года и до настоящих дней. Журнал действующий, и имеет свою историю.

Основная база данных находится на сайте издателя: Hamburger Hefte Datenbank

_____ 

LV: „Hamburgas burtnīcas” („Hamburger Hefte“) pirmās brošūras, vai pirmā žurnāla, I/1961 reprinta izdevums. Darbs ar Hamburgas burtnīcu izdošanu sākās 1961.gada decembrī. Žurnāla pirmais numurs iznāca 1961.gada sākumā. Pirmais izdevējs – Ludvigs Rūdolfs (Ludwig Rudolph, Witte-Verlag).

Mūsu muzeja rīcībā ir arī šīs sērijas citi žurnāli, sākot ar 1961 gadu un līdz mūsu dienām. Žurnāls ir aktīvs arī mūsu laikā un tam ir sava vēsture.

Pamata datubāze atrodas izdevēja mājas lapā:  Hamburger Hefte Datenbank

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 ***

При цитировании, ссылка на  сайт: www.hsa.lv обязательна. См. также правила сайта.

Citējot, jānorāda links uz www.hsa.lv mājas lapu. Sk. arī saita noteikumus.