RU \ LV

RU: В распоряжении нашего музея есть также Основные положения астрологии "Die Grundsätze der Astrologie" принятые несколькими астрологическими обществами Германии, в том числе и Обществом Гамбургской Школы Astrologische Studiengesellschaft ‘Hamburger Schule’ e. V. (ASHS). См. фото ниже по тексту. 

***

LV: Mūsu muzeja rīcībā ir arī Astroloģijas pamattēzes "Die Grundsätze der Astrologie", kuras pieņēma dažas Vācijas astroloģiskās biedrības, tajā skaitā arī Hamburgas Skolas Biedrība „Astrologische Studiengesellschaft ‘Hamburger Schule’ e. V. (ASHS). Sk. zemāk.

_____ 

 

Основные положения: архив Witte-Verlag.  Основные положения имеются также в библиотеке А.Яковлевой (Латвия). 

Pamattēzes: Witte-Verlag arhīvs. Pamattēzes ir arī A.Jakovļevas privātā bibliotēkā (Latvija). 

***

Citējot, jānorāda links uz www.hsa.lv mājas lapu. Sk. arī saita noteikumus

Go to top