RU \ LV

RU: Градуированный диск (шкала), разработанный Альфредом Витте. 

На диске видна информация, которую использовали представители ГШ на раннем этапе. Здесь можно увидеть не только наличие знаков аспектов, но и управителей Знаков Зодиака согласно теории А.Витте; стихии, связанные со Знаками и т.д.

*** 

LV: Graduētais disks (skala), kuru izstrādāja Alfreds Vitte.

Uz diska var redzēt informāciju, kuru agrākajos laikos izmantoja HS pārstāvji. Te var redzēt ne tikai aspektu apzīmējumus, bet arī  Zodiaka Zīmju valdniekus, atbilstoši A.Vittes teorijai; stihijas, saistītas ar Zīmēm utt. 

 

Диск: архив Witte-Verlag

Disks: Witte-Verlag arhīvs

 

Go to top