RU \ LV

RU: Книга "Die Korrektur der Geburtszeit", Kosmobiologische Studien, Korrektur-Reihe Heft 1, Издана в 1939 году. Издатель Witte-Verlag, Ludwig Rudolph. 

Книга содержит материал по коррекции гороскопа согласно А.Витте. Материал обработан и издан Людвигом Рудольфом.

Основное содержание:

  • Разработка коррекции согласно А.Витте
  • Правильные и ложные пути
  • Поучительные выводы
  • Отказ от нелогической коррекции

и др.

***

LV: Grāmata "Die Korrektur der Geburtszeit", Kosmobiologische Studien, Korrektur-Reihe Heft 1, tika izdota 1939. gadā. Izdevējs - Witte-Verlag, Ludwig Rudolph.

Grāmata satur materiālu par horoskopa korekcijas tēmu, atbilstoši Alfrēdam Vitte. Materiālu sagatavoja un izdeva Ludvigs Rūdolfs.

Pamata saturs:

  • Korekcijas izstrāde atbilstoši A.Vitte
  • Pareizi un maldīgie ceļi
  • Pamācoši secinājumi
  • Atteikšanās no neloģiskās korekcijas 

u.c.

___

 

 

Книга: архив Witte-Verlag.  Книга имеется также в библиотеке А.Яковлевой (Латвия). 

Grāmata: Witte-Verlag arhīvs. Grāmata ir arī A.Jakovļevas privātā bibliotēkā (Latvija). 

 

Go to top