HSA: 360° riņķa reducēšana uz 90° dalījumu

Uranian Astrology: Symmetrical Divisions and the trail to the 90°-Disc: https://www.youtube.com/watch?v=RFUbEQE505U (video angļu valodā un to var apskatīt tikai Youtube)

Jauns video, kurš paskaidro 360° riņķa reducēšanu (virzīšanu) uz 90° dalījumu. Video angļu valodā, tomēr vizuālais materiāls ļauj saprast pašu galveno arī bez vārdiem. Tas ir fragments no lekcijas Hamburgas Skolas ietvaros. Lekcijas iesācējiem. Materiāla autors: Mihaēls Faists (Michael Feist), Hamburga, Vācija, 2017.