Mihaēls Faists

Mihaēls Faists

MIHAĒLS FAISTS (Michael Feist): programmētājs, izdevējs (Witte-Verlag); izdevniecības specializācija – Hamburgas Skolas (Vitte Sistēma) grāmatu un materiālu izdošana. Mihaēls ir viens no International Uranian Fellowship (IUF) dibinātājiem, kā arī viens no projekta „Hamburgas Astroloģijas Skolas pirmsākumi un attīstība” dibinātājiem un līdzautoriem (www.hsa.lv), viņš ir arī viens no biedrības "Astrologisches Studienzentrum Hamburger Schule" dibinātājiem un tās vadītājs. Astroloģijas jomā Mihaēls Faists specializējas šādos jautājumos: Vittes astroloģijas (Hamburgas Skola) astroloģiskās un vēsturiskās attīstības pētīšana, "Hamburgas skolas" metožu pasniegšana.

Mihaēls Faists ir Ludviga Rūdolfa, kurš bija Alfrēda Vittes līdzstrādnieks (kolēģis), mazdēls. Mihaēs Faists – viens no septiņiem Rūdolfa-Faista ģimenes locekļiem, kuriem bija izglītība Vittes astroloģijā (Hamburgas Skola). Mihaēla ģimene praktizē astroloģiju kopš 1914. gada, kaut iepazīšanās ar astroloģiju sākās 1913.gadā, tomēr šī ceļa sākumā Ludvigam Rūdolfam bija skeptiska nostāja pret astroloģiju.

Vēl būdams pusaudzis, 1978.gadā Mihaēls spēra savus pirmos soļus astroloģijā, sākumā palīdzot savam onkulim – jaunu publikāciju galvenajam administratoram – Udo Rūdolfam, atbalstot ģimenes biznesu.

Pēc Ludviga Rūdolfa nāves (1982), par Mihaēla personīgajiem astroloģijas pasniedzējiem kļuva Ludviga Rūdolfa atraitne – Emma Rūdolfa un viņu dēls – Udo Rūdolfs.

Vēl informātikas studiju laikā (Hamburgas Universitāte), Mihaēls nodibināja savu personīgo izdevniecību „Michael Feist Edition Astrologic”, fokusējoties uz programmu nodrošinājuma un uz astrologu apmācības tehniskajiem jautājumiem astroloģijā. Mihaels Faists ir programmas AstrologicPC autors un īpašnieks.

Ar 1990.gadu sākumu, Mihaēls ir vācu žurnāla „Hamburger Hefte” (sākums, 1960) redaktors, bet 2005.gadā viņš kļuva par izdevniecības Witte-Verlag (dibināts 1927, Hamburga, Vācija) īpašnieku.

Galvenā Mihaēla Faista specializācija – Alfrēda Vittes Urāniskās Astroloģijas Sistēmas (Hamburgas Skolas Sistēma) astroloģiskās un vēsturiskās attīstības pētīšana. Viņš ir arī viens no septiņiem IUF dibinātājiem un IUF mājas lapas sponsors. Ka arī IUF konferenču organizators un dalībnieks.

2015.gadā kopā ar Latvijas kolēģiem Aleksandru Jakovļevu un Māri Rumjancevu uzsāka jaunu projektu: „Hamburgas Astroloģijas Skolas pirmsākumi un attīstība”(www.hsa.lv) un ir viens no šī projekta dibinātājiem un līdzautoriem, ka arī viens no mājas lapas hsa.lv izstrādātājiem.

31.10.2015. kopā ar vēl 11 atbalstītājiem nodibināja biedrību  "Astrologisches Studienzentrum Hamburger Schule" ar mērķi atdzīvīnāt "Hamburgas Skolu" tās autentiskajā formā. M.Faists ir šīs biedrības vadītājs.

 

Mihaēls Faist ir vairāku publikāciju autors, ka arī sekojošo grāmatu autors

  • TNP-Ephemeride 1900-2000, Hamburger Hefte, Special Edition, 2000, 120 lpp., (English; German)
  • TNP-Ephemeride 2000-2100, Hamburger Hefte, Special Edition, 2000, 120 lpp., (English; German)
  • TNP-Ephemeriden 1950-2000  Witte-Verlag, 2011, 76 lpp., (English and German) 
  • TNP-Ephemeriden 2000-2050, Witte-Verlag, 2011, 76 lpp., (English and German) 
  • TNE 1870-2070 Uranian Transneptune Ephemeris, Izdots vācu, angļu, krievu un tai valodās, Witte-Verlag, 2013, 260 lpp.

 

 Papildu informācija: sk. arī:

- «Тематическое интервью с Михаэлем Файстом» и

- «Гамбургская Школа Астрологии (ГША). Истоки и развитие»