ALEKSANDRA JAKOVĻEVA – ekonomiste, tulkotāja, astrologs (specializācija: Hamburgas Skolas vēsture un metodes). Projekta www.astropolis.lv līdzautore un viena no dibinātājiem; viena no projekta „Hamburgas Astroloģijas Skolas pirmsākumi un attīstība” (www.hsa.lv) dibinātājiem un līdzautoriem.

Pirmā izglītība – ekonomiskā, Rīgas Tehniskā Universitāte (RTU) (1990.-1996.). Kvalifikācija: inženiere-ekonomiste; specializācija: uzņēmējdarbības organizācija.

Astroloģijas studijas uzsāka 1996.gadā. Virziens – Hamburgas Skola (HSA, Vites Sistēma). Dimplomdarbu aizstāvēja 2000.gadā, iestādes SIA „Lietišķās astroloģijas starptautiskais Alfrēda Vites institūts” mācību programmas ietvaros, eksaminācijas komisijā piedaloties pārstāvim noHamburgas Skolas Astroloģiskās Zinātniski Pētnieciskās Biedrības (Astrologische Studiengesellschaft Hamburger Schule E.v.).

2000. gadā iestājās Hamburgas Skolas Astroloģiskajā Zinātniski Pētnieciskajā Biedrībā (Astrologische Studiengesellschaft Hamburger Schule E.v.) (Hamburgā) un dažus gadus bija šīs biedrības locekle. No 2009.gada pastāv cieša sadarbība ar Mihaēlu Faistu (Michael Feist, Witte-Verlag). A.Jakovļeva ir arī Mihaēla Faista astroloģiskās programmas AstrologicPC izplatītāja latviski un krieviski runājošā vidē.

Lai iepazīstinātu lasītājus ar vācu astrologu oriģināliem materiāliem un rakstiem, nodarbojas ar autorizēto tulkošanu – tulko izdevniecības „Witte-Verlag” materiālus no vācu valodas krievu, retāk – latviešu valodā. Pēta Hamburgas Skolas tehnikas (Vites Sistēma), kā arī citu astroloģijas tehniku (metožu) pielietošanas iespējas prognozēšanā un informācijas saņemšanā dažādās dzīves un darbības sfēras un virzienos.

Ir pārliecināta, ka labākā izpratne un zināšanas, tajā skaitā, astroloģijas metožu un tās koncepciju izpratne uz zināšanas, var tikt sasniegtas tikai kopā ar priekšmeta vēstures zināšanu.

 

Prakse astroloģijas sfērā

1998. gadā ieguva tiesības veikt astroloģisko konsultēšanu. Par konsultāciju prakses sākuma gadu uzskatāms 1999.gads. No 2002. gada veic oficiālo individuālo darbību, t.sk., kā astroanalītiķe.

 

Īsa informācija par praktisko darbu ar klientiem

Konsultāciju tēmas saistītas ar dažādām cilvēka dzīves un darbības sfērām:

- individuālais horoskops: cilvēka dotības, viņa resursi un spējas; astropsiholoģija.

- prognozēšana: tekošās situācijas analīze un tuvākās nākotnes iespējas; prognoze uz mēnesi, uz gadu.

- plānošana: svarīgu notikumu laika plānošana; individuālie kalendāri lietišķiem cilvēkiem u.c.

Prioritāte - tematiskajiem horoskopiem režīmā: jautājums-atbilde. Jo labāk tiek noformulēts jautājums, jo vieglāk atrast uz to atbildi.

Nodarbojas ar izpēti un uzdevumu risinājumiem biznesa astroloģijas un mundānās (pasaules) astroloģijas jomā.

Konsultācijas cena – pēc vienošanās un atkarīga no darba apjoma un izpildāmā uzdevuma sarežģītības.

 

Organizatoriskā darbība (astroloģijas sfērā)

 • 2002.gada augustā reģistrēja individuālo komercstruktūru – (AJIMA) IK «GERMETHIST», kuras ietvaros veic individuālo darbību, t.sk. arī konsultatīvo.
 • 29.- 30.06.2003. piedalījās Astroloģiskās Konferences (HAS virziens) organizēšanā Rīgā.
 • 2004. gadā piedalījās astroloģiskā žurnāla «Astroloģijas pasaule» koncepcijas izstrādē.
 • 2006. gadā kopā ar Latvijas astrologu grupu piedalījās projekta „Astropolis” izstrādē. A.Jakovļeva ir viena no dibinātājiem, kā arī Astropolis.lv mājas lapas un forumu administratore un moderatore.
 • 2012. gadā kopā ar Ēriku Simonu Bizunu uzsāka projektu „Astropētījumu fonds” un šā projekta ietvaros sarīkoja pirmo semināru.
 • 2015. kopā ar Mihaēlu Faistu (Hamburga, Vācija) un Māri Rumjancevu (Latvija) uzsāka projektu Hamburgas Astroloģijas Skolas pirmsākumi un attīstība” (www.hsa.lv). Kopā ar Mihaēlu Faistu pieņēma dalību projekta mājas lapas (saita HSA.LV) izstrādē.

 

Izdevējdarbība

 • 2004-2006 – bija viena no žurnāla «Astroloģijas pasaule» redaktoriem un autoriem.
  No 2009.gada aktīvi sadarbojas ar izdevniecību Witte-Verlag (Vācija) tās izdevēja Mihaēla Faista personā.
 • 2013. gadā – kopā ar izdevniecību Witte-Verlag pieņema dalību Ludviga Rūdolfa grāmatas „Planētu nozīmē Mājās“ izdošanā, iztulkojot grāmatas materiālu krievu valodā un uzrakstot komentārus.
 • 2013. gadā pieņēma dalību Mihaēla Faista grāmatas TNE 1870-2070” izdošanā, kā materiāla tulkotāja krievu valodā.
 • 2015. gadā pieņēma dalību Udo Rūdolfa grāmatas «Planētu ainu ābece” sagatavošanai jaunai publikācijai latviešu valodā. 

 

Publikācijas

A.Jakovļeva ir autore vairākiem rakstiem par astroloģiju un ar to saistītām tēmām, kas publicēti žurnālos: «Astroloģijas pasaule» (Latvija), «Fēnikss» (Latvija), «Астрология» (Krievija), «Hamburger Hefte» (Vācija), kā arī Astropolis.lv un hsa.lv mājas lapā.

Ir publiskojusi dažus vācu astrologu (HSA virziens) astroloģisko tekstu un rakstu tulkojumus.

 

Astroloģijas pasniegšana

 • 2001.– 2009.g. pasniedza astroloģiju un lasīja lekcijas dažādās privātajās mācību iestādēs (Latvijā), kuri piedāvāja šī priekšmeta studijas. Virziens astroloģijā – Hamburgas Skolas metodes (HSA, Vites Sistēma), ka arī horārā astroloģija. Pēdējā darba vieta šajā jomā – «Kosmozofijas Institūts “Saskarsme”». Aleksandra Jakovļeva ir astroloģijas kursu un lekciju autore – izstrādājusi lekciju Kursu HSA metodēs, ko piedāvā apguvei pašmācības ceļā (mācības patstāvīgā režīmā).
 • No 2003.g. strādā pie astroloģijas mācību grāmatas veidošanas par HSA metodēm (Vites Sistēma). Šīs mācību grāmatas projekts bija saskaņots ar Udo Rūdolfu (Hamburga), tagad mācību grāmatas materiāli tiek saskaņoti ar Mihaēlu Faistu (Hamburga). Daļēji uz mācību grāmatas materiāliem veidots lekcijas Kurss HSA metodēs (sk.augstāk).
 • No 2009.gada uz līguma (vai vienošanās) pamatā lasa atsevišķās lekcijas astroloģijā un konsultē jautājumos, saistītos ar astroloģijas tehnikām: HSA metodēs, ka arī horārā astroloģijā.

 

Astroloģijas iespēju publiskā prezentācija

 • No 2006.gada decembra ir Astropolis.lv mājas lapas un forumu administratore un moderatore.
  2007. – 2011. g. bija foruma forum.argo-school.ru «
  Изучение особенностей Гамбургской Школы Астрологии» moderator un autore.
 • No 2015.gada ir viena no projekta „Hamburgas Astroloģijas Skolas pirmsākumi un attīstība” saita www.hsa.lv administratoriem un autoriem.

  

Intereses un vaļasprieki

Vēsture, t.sk., Latvijas vēsture; Latvijas teritorijā izdoto līdz XIX.gs. kalendāru vēsture. Tiesības. Loģika. Mitoloģija. Pasaules reliģijas. Psiholoģija. Rūnas. Dzejoļu, īsās prozas un humora rakstīšana.

A.Jakovļevai ir sava autora lapa Mājas lapā «Снежный ком». Ar 2014. gadu publisko savus dzejoļus literāri mākslinieciskā Almanahā “Rēzekne”.

 

Go to top