Profesijas izvēles novērtējums sākas ar dzimšanas horoskopa un cilvēkam dotā potenciāla izvērtējumu. Astroloģiskās metodes var palīdzēt noteikt cilvēka dotības un iespējas karjeras un\vai darbības veida izvēlē. Saprast, kas tieši ietekmē uz tādu izvēli. Tomēr jāņem vērā, ka uz profesijas izvēli ietekmē arī tekošie ritmi un cilvēka apkārtējās vides stāvoklis. Tāpēc, izņemot natālo (dzimšanas) karti, tādā gadījumā ir vērts izskatīt arī papildus kartes, piemēram: direkcijas un tuvākā laika tranzītus.

Astrologs var palīdzēt, piemēram:

  •  Izskatīt potenciālu profesijas virzienā
  • Noteikt iespējamās darbības sfēras: pamata un papildus
  • Izanalizēt karjeras iespējas, izaugsmes iespējas
  • Novērtēt tekošās ietekmes utl.

___

Astrologs konsultē mutiski (klātienē, vai pa Skype), atsevišķos gadījumos – rakstiski. Rakstiskās konsultācijas cena pārsniedz mutiskās konsultācijas cenu par 30-50%. Konsultācijas notiek latviešu un krievu valodās.

Vidējais konsultācijas laiks ir – viena stunda. Astrologam ir tiesības palielināt konsultācijas cenu, ja tā pārsniedz pusotru stundu.

Astrologs atbild par konsultācijas kvalitāti un konfidencialitāti, atbilstoši konsultācijas noteikumiem.

 

Konsultācijas cena pieaugušiem no EUR 90,00; pusaudžiem – atlaides līdz 30%.   

 

Lai sastādītu horoskopu ir nepieciešami:

  • Dzimšanas datums (diena, mēness, gads)
  • Dzimšanas laiks
  • Dzimšanas vieta