Praktikums – šī projekta daļa ir paredzēta astrologiem-iesācējiem, kuriem jau ir pamata zināšanas astroloģijā, bet vēl nav konsultēšanas prakses vai pieredzes pētniecisko darbu sagatavošanā, kur tiek izmantotas astroloģijas metodes.

Praktikums paredzēts tikai mūsu kursantiem un projekta draugiem.

Mūsu projekta ietvaros mēs varam:

  1. Noorganizēt praktiskās nodarbības viesu-klienta (no mūsu saskarsmes loka) konsultēšanā:
    • grupās;
    • individuāli;
  2. Atbalstīt astrologus iesācējus, palīdzot tiem sagatavoties konsultācijai;
  3. Sniegt konsultācijas un informācijas atbalstu jautājumos, kuri ir saistīti ar sagatavošanos diplomdarba, vai kursa darba aizstāvēšanai astroloģijā (HS metodes).
  4. Sniegt konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar pētniecisko darbu astroloģijā (HS metodes) sagatavošanu un vadīšanu.

___ 

Koordinātore: Aleksandra Jakovļeva