Lekcijas Hamburgas Skolas ietvaros

Lekcijas Hamburgas Skolas ietvaros

Tie kurus interesē Hamburgas Astroloģijas Skolas (HS) vēsture, HS metodes un HS metožu pielietošana praksē, var griezties pie mūsu apvienības speciālistiem. Mūsu speciālisti, savas specializācijas ietvaros, var nolasīt lekcijas Jums interesējošās tēmās.

***

Detalizētu informāciju par iespēju uzaicināt Jūs interesējošo lektoru, varat griezties tieši pie izvēlētā speciālista (sk. kontakti).

 

Mihaēls Faists (Michael Feist) –  Vittes astroloģijas (Hamburgas Skola) astroloģiskās un vēsturiskās attīstības pētīšana.

Svetlana Budjaškinainovācijas uz Alfrēda Vittes ideju pamatā;

Aleksandra Jakovļeva – Hamburgas Astroloģijas Skolas metodes no teorijas līdz praksei (sk. arī lekciju Kursi: I. Kurss и  II. Курс ). 

Māris Rumjancevs Hamburgas Astroloģijas Skolas metodes no teorijas līdz praksei.

___